Baumit open - oddychające ocieplenie

Baumit open to innowacyjny system ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Izolację termiczną stanowią w nim elewacyjne płyty styropianowe open. System ociepleń Baumit Open stworzony został zarówno do termomodernizacji starych budynków, jak również do ocieplenia obiektów nowych. Niejednokrotnie zawilgocone ściany są widoczne gołym okiem lub świadczą o tym powstałe szkody. Dotyczy to zazwyczaj budynków starych. Jeśli chodzi o budynki nowopowstałe rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, w jak dużym stopniu ściany są obciążone przez tzw. wilgoć technologiczną. Powstaje ona podczas prac budowlanych głównie przy wykonywaniu tynków wewnętrznych oraz posadzek i dotyczy głównie inwestycji o krótkich terminach realizacji. Jeżeli mamy dodatkowo do czynienia z szybkim wprowadzeniem się mieszkańców, wówczas nie do końca wysuszone ściany są dodatkowo narażone na pochłanianie wilgoci wytwarzanej przez mieszkańców. Wysoka wilgotność powietrza powoduje parowanie szyb, powstawanie zawilgoceń w narożnikach i sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni. System Baumit Open oparty o perforowane (dyfuzyjne) termoizolacyjne płyty styropianowe Open, jest obecnie jedynym optymalnym rozwiązaniem dla przytoczonych powyżej sytuacji.

Wszystkie składniki systemu przepuszczają parę wodną i dzięki temu sprzyjają „oddychaniu” ścian. Nie ma problemu z odprowadzeniem wilgoci technologicznej w nowopowstałych budynkach. System może być również zastosowany tam, gdzie występuje zjawisko podwyższonej wilgotności. Ciepłe ściany zewnętrzne tworzą więc przytulny klimat w pomieszczeniach. Dyfuzyjność płyty jest porównywana z dyfuzyjnością cegły porowatej i wynosi µ=<10. Oznacza to, że mimo wykonania ocieplenia budynku nie następuje pogorszenie dyfuzyjności ścian – system Baumit open staje się integralną częścią budynku.

Izolacyjność cieplna płyt jest również bardzo korzystna i wynosi zaledwie λ=0,040W/mK.

Płyty są niepalne

Podobnie jak inne produkty firmy Baumit System Baumit Open nie jest szkodliwy dla zdrowia, posiada atest higieniczny Państwowego Instytutu Higieny Przeprowadzone analizy wykazały jego zgodność z normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego odnoszącymi się do produktu i potwierdza je Deklaracja Zgodności. Producent gwarantuje, że produkt spełnia warunki oznakowania CE i jest dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie technicznej produktu.